Artist: Lena Konovalenko

Email: lena.artgallery08@gmail.com

Konsten är min passion. Rita och måla har alltid varit en del av mitt liv! Min förhoppning är att kunna förmedla något av de känslor jag har när jag målar, glädje, kärlek och harmoni till de som betraktar mina tavlor!